ნიტრიდინგის მკურნალობა

დაინტერესდი ?

  აზოტირება არის ქიმიური თერმული დამუშავების პროცესი, რომლის დროსაც აზოტის ატომები შედიან სამუშაო ნაწილის ზედაპირულ ფენაში გარკვეულ გარემოში გარკვეულ ტემპერატურაზე. არსებობს საერთო თხევადი ნიტრიდირება, გაზის ნიტრიდირება, იონის ნიტრიდირება.

იონის აზოტირების პროცესი

Glow Ion Nitriding ღუმელი

გაზის აზოტირების ღუმელი

შეცდომა:

მიიღეთ ციტატა